Obsah

ANTROPOCEÉN: EPOCHA ČLOVĚKA

3.6.

19:00

2D vstupné: 100/90 KČ

předprodej bude zahájen

Antropocén: Epocha člověka je dokumentárním snímkem, který byl natáčen po dobu čtyř let na 43 lokacích ve 20 zemích pěti kontinentů.

Zachycuje jak lidé mění Zemi a její ekosystémy víc než všechny přírodní procesy dohromady.

Dechberoucí snímky přináší provokativní a nezapomenutelný zážitek a názorně ukazující negativní dopad lidstva na naši planetu. Ukazuje například změny krajiny způsobené zemědělstvím, industrializací a urbanismem; následky dobývání přírodních zdrojů a fenomén antroturbace; likvidace kalů, rozšiřování přehrad a úbytek podzemních vod; přelidnění planety a nakládání s odpadem. 

Tvůrci přitom neměli k dispozici tradiční scénář a vzniklo více jak 200 hodin natočeného materiálu. Výsledná podoba filmu se rodila ve střižně během desetiměsíční práce.

Dokument klade otázky, ale nevnucuje odpovědi – jejich hledání už je na každém z diváků. 

87 minut české titulky přístupno

Fotogalerie