Obsah

Kino Beseda
Palackého náměstí 4,  380 01 Dačice

(činnost zajišťuje Město Dačice - odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení kulturních aktivit)

Programový pracovník kina

fakturační adresa:
Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
IČ 00246476, DIČ 00246476