Obsah

Prostory Druh akce/poznámka Letní/zimní sezóna*
Hlavní sál předváděcí a prodejní 6.000 Kč/7.000 Kč
Hlavní sál kulturní a společenské 6.000 Kč/7.000 Kč
Předsálí předváděcí, prodejní, kulturní aj.  3.000 Kč/3.500 Kč
Vstupní hala předváděcí, prodejní 1.000 Kč
Výčep - předsálí prostor včetně vybavení 1.500 Kč
Výčep - horní sál prostor včetně vybavení 1.000 Kč
Klubovny besedy, kurzy, konzultace

300 Kč první dvě hodiny,
každá další 100 Kč

Předsálí + přilehlý výčep akce pro členy neziskových organizací a zájmových spolků a sdružení se sídlem na území města Dačice (např. výroční členské schůze ...) 950 Kč

*zimní sezóna = říjen - duben, letní sezóna = květen - září

Pozn: Sazba za pronájem zahrnuje přípravu sálu a konečný úklid sálu po akci, užití základní techniky kulturního domu, stolové uspořádání dle dohody, službu technika a požární hlídky, veškeré energie.

Od nájmu jsou osvobozeny organizace založené a zřízené Městem Dačice.

Pronájem zařízení 
Pronájem Ceníková sazba Poznámka
Sklápěcí lavičky 20 Kč/ks/den 80 ks k dispozici
Pivní sety 200 Kč/ks/den 39 ks k dispozici
Stoly 150 x 70 cm 30 Kč/ks/den  
Skládací židle plastová 20 Kč/ks/den 250 ks k dispozici
Zapůjčení ubrusů 500 Kč/akce včetně vyprání

 

všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH