Menu
KD Beseda Dačice

 

Kanceláře KD Beseda jsou přemístěny do budovy bývalé banky Sparkasse! Vchod průjezdem vedle papírnictví.

Pronájem prostor

 

Předmět nájmu

Typ akce

Cena 

Poznámka

KD Beseda vč. Klubu Béčko (hl. sál, horní sál, předsálí, vstupní hala, 3x výčep, Klub Béčko)

Plesy

16.000 Kč

Výčepy si pronajímá a zajišťuje nájemce

KD Beseda vč. Klubu Béčko (hl. sál, horní sál, předsálí, vstupní hala, Klub Béčko)

Maturitní plesy

12.000 Kč

Výčepy zajišťuje KD Beseda

Hlavní sál

Komerční

12.000 Kč*

Kulturní a společenské akce pořádané agenturami, předváděcí a prodejní akce

Hlavní sál

Nekomerční

8.000 Kč*

Kulturní a společenské akce firemní a spolkové, valné hromady, schůze, oslavy

Horní sál včetně výčepu

Nekomerční

8.000 Kč

Svatby, rauty, oslavy

Předsálí a hlavní výčep

Nekomerční

5.000 Kč*

Kulturní aspolečenské akce, firemní akce, valné hromady, výroční schůze, oslavy

Předsálí

Komerční

5.000 Kč

Předváděcí a prodejní akce

Učebna

Komerční /

nekomerční

200 Kč/h

Školení, semináře, besedy

Vstupní hala Komerční 1.500 Kč Prodejní a výkupní akce
Klub Béčko Nekomerční 10.000 Kč* Firemní akce a oslavy, soukromé akce, teambuildingy. Jedná se o pronájem prostor bez výčepu.
Kino Beseda (bez promítací techniky)

Komerční /

nekomerční

3.000 Kč Do 4 hodin pronájmu
Kino Beseda (bez promítací techniky - každá další započatá hodina)

Komerční /

nekomerční

500 Kč/h  
Kino Beseda (vč. promítací techniky)

Komerční /

nekomerční

5.000 Kč Do 4 hodin pronájmu
Kino Beseda (vč. promítací techniky - každá další započatá hodina)

Komerční /

nekomerční

600 Kč/h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provize z prodeje vstupenek na kulturní a společenské akce

V případě, že nájemce prostor v KD Beseda využije k předprodeji vstupenek rezervační systém BILETAR - Dačice, náleží městu provize z vybraného vstupného následovně:

  • 5% - neziskové organizace a zájmové spolky se sídlem na území města Dačice
  • 10% - pořadatelské agentury

 

Poznámka

Cena pronájmu jednotlivých prostor zahrnuje běžný úklid (úklid na rámec běžného sjedáván infividuálně), příprava prostor dle požadavků nájemce, náklady na energie, otop, vodné a stočné, náklady na hygienické potřeby, službu technika

Cena je uvedena včetně DPH.

 

Slevy

  • *50% sleva v případě, že nájemcem jsou školská zařízení nebo zájmové spolky a organizace se sídlem v Dačicích.
  • Od nájmu jsou osvobozeny organizace založené a zřízené městem Dačice.

 

Tento ceník je platný od 1. listopadu 2022.

Stanovení ceny pronájem prostor a výše provize z předprodeje vstupenek bylo schváleno Radou města Dačice dne 19. 10. 2022 usnesením č. 2369/128/RM/2022.

 

Pronájem zařízení 

Předmět nájmu

Cena

Poznámka

Sklápěcí lavičky

20 Kč/ks/den

80 ks k dispozici

Pivní sety

200 Kč/ks/den

39 ks k dispozici

Skládací židle plastová

20 Kč/ks/den

250 ks k dispozici

všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Dačice

MGD

Knihovna