Menu
KD Beseda Dačice

 

Kanceláře KD Beseda jsou přemístěny do budovy bývalé banky Sparkasse! Vchod průjezdem vedle papírnictví.

Výlep plakátů

Ceník výlepů:

Formát plakátu

cena za 1 ks/den

A0

10 Kč

A1

8 Kč

A2

6 Kč

A3

4 Kč

A4, A5

2 Kč

přelepky plakátů

1 Kč

 • Počet placených plakátovacích ploch v Dačicích je v současnosti 8. (Palackého nám., K Hradišťku, Za Lávkami, U kostela, Autobusové nádraží, U Centropenu, Na Nivách, Červený vrch)
 • Sazba za výlep plakátů pro volební kampaň je +100 % ceny zakázky.
 • Sazba za mimořádný výlep plakátů je +200 % ceny zakázky.
 • Výlep plakátů je zajišťován pro organizace založené či zřízené městem Dačice zdarma.
 • Maximální doba výlepu je 14 dní (z kapacitních důvodů)
 • Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout výlep plakátů z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn. Pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku, rozhodnutími orgánů veřejné správy, dobrými mravy nebo etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek dle příslušných právních předpisů.
 • V případě, že plocha je již plně obsazena, má pracovník právo další plakáty na výlep na příslušné období nepřijmout.

Výlepové dny:

 • Standardní výlepový den je úterý od 9:00 h.
 • Uzávěrka pro příjem plakátů je pondělí 16:00 h.

Sběrná místa:

 • Kulturní dům Beseda - kancelář odd. kulturních aktivit ‐ Palackého nám. 4
 • Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 384 401 265, info@dacice.cz

Dačice

MGD

Knihovna